BekendmakingBesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op de Achthovenerweg bij Patrimoniumpark perceelnummer 6 te Leiderdorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juli 2019 besloten tot de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op de Achthovenerweg ter hoogte van Patrimoniumpark perceelnummer 6 te Leiderdorp

De stukken van bovenstaande besluiten zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 24 juli 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies links voor 'officiƫle bekendmakingen', dan bij aanvullende zoekcriteria kiest u voor 'gemeente' als type organisatie en voor 'Leiderdorp' als publicerende organisatie.

De stukken liggen eveneens van 24 juli tot en met 4 september ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 4 september 2019 de tijd.

Informatie