BekendmakingBesluit aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij het appartementencomplex aan de Noorderschans bij ingang B

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 november 2019 besloten tot de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij het appartementencomplex aan de Noorderschans bij ingang B te Leiderdorp.

De stukken van bovenstaande besluiten zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 13 november 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies links voor 'officiƫle bekendmakingen', dan bij aanvullende zoekcriteria kiest u voor 'gemeente' als type organisatie en voor 'Leiderdorp' als publicerende organisatie.

De stukken liggen eveneens van 13 november tot en met 25 december ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 25 december 2019 de tijd.

Informatie