BekendmakingBesluit aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Klompenmaker bij perceelnummer 14

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2019 besloten tot de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Klompenmaker bij perceelnummer 14.

De stukken van bovenstaande besluiten zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 23 oktober 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies links voor 'officiële bekendmakingen', dan bij aanvullende zoekcriteria kiest u voor 'gemeente' als type organisatie en voor 'Leiderdorp' als publicerende organisatie.

De stukken liggen eveneens van 23 oktober tot en met 4 december ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 4 december 2019 de tijd.

Informatie