BekendmakingBesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen elektrisch opladen

Besluit aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Frederik Hendriklaan bij het appartementencomplex met huisnummer 26 t/m 66

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2019 besloten het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Frederik Hendriklaan bij het appartementencomplex met huisnummer 26 t/m 66 in Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 26 juni 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies links voor 'officiƫle bekendmakingen', dan bij aanvullende zoekcriteria kiest u voor 'gemeente' als type organisatie en voor 'Leiderdorp' als publicerende organisatie.

De stukken liggen eveneens van 3 juli tot en met 14 augustus ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 14 augustus 2019 de tijd.

Informatie