BekendmakingBesluit aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Zomerkade bij Ossenweide perceelnummer 1

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 september 2019 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Zomerkade ter hoogte van Ossenweide perceelnummer 1 te Leiderdorp.

De stukken van bovenstaande besluiten zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 2 oktober 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies links voor 'officiƫle bekendmakingen', dan bij aanvullende zoekcriteria kiest u voor 'gemeente' als type organisatie en voor 'Leiderdorp' als publicerende organisatie.

De stukken liggen eveneens van 2 oktober tot en met 13 november ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 13 november 2019 de tijd.

Informatie