BekendmakingBesluit buiten behandeling (reguliere procedure) week 26 (2021)

Buitenhof
Plaatsen van een aanbouw op de eerste verdieping aan de voorzijde (OLO 5996989)
Locatie: Hoefsmid 9
Datum besluit: 21 juni 2021

Informatie