BekendmakingBesluit buiten behandeling week 30 (2021)

Buitenhof Midden West
Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (OLO 6165235)
Locatie: Koningshof 26
Datum besluit: 19 juli 2021

Buitenhof Midden West
Plaatsen van een dakkapel en een uitbouw (OLO 6165159)
Locatie: Leidekker 12
Datum besluit: 21 juli 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie