BekendmakingBesluit instellen éénrichtingsverkeer Hoofdstraat tussen Doeslaan en het Jaagpad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 oktober 2019 besloten tot het instellen van éénrichtingsverkeer Hoofdstraat tussen Doeslaan en het Jaagpad te Leiderdorp.

De stukken van bovenstaande besluiten zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 30 oktober 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies links voor 'officiële bekendmakingen', dan bij aanvullende zoekcriteria kiest u voor 'gemeente' als type organisatie en voor 'Leiderdorp' als publicerende organisatie.

De stukken liggen eveneens van 30 oktober tot en met 11 december ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 11 december 2019 de tijd.

Informatie