BekendmakingBesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats week 21 2019

Besluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Rietschans, appartementencomplex met huisnummers 1 t/m 66 in Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 mei 2019 besloten tot het opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Rietschans 1t/m 66.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 22 mei 2019. U kunt de stukken inzien op www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 22 mei tot en met 3 juli ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 3 juli 2019.

Informatie