BekendmakingBesluit opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Annie M.G. Schmidtstraat bij perceelnummer 20

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 besloten tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Annie M.G. Schmidtstraat t.h.v. perceelnummer 20 te Leiderdorp.

De stukken van bovenstaand besluit zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 6 november 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies links voor 'officiƫle bekendmakingen', dan bij aanvullende zoekcriteria kiest u voor 'gemeente' als type organisatie en voor 'Leiderdorp' als publicerende organisatie.

De stukken liggen eveneens van 6 november tot en met 18 december ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 18 december 2019 de tijd.

Informatie