BekendmakingBesluit tot wijzigen voorrangssituatie bypass Oude Spoorbaan naar Rietschans

Besluit tot het wijzigen van de voorrangssituatie op de bypass van de Oude Spoorbaan naar de Rietschans

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2018 besloten tot het wijzigen van de voorrangssituatie op de bypass van de Oude Spoorbaan naar de Rietschans te Leiderdorp.
Waarbij bestuurders op de bypass verplicht worden voorrang te verlenen aan overstekende brom-/fietsers.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 28 november 2018. Om de stukken in te zien gaat u naar www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen ook van 28 november 2018 tot en met 9 januari 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 9 januari 2019 de tijd.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Oude Spoorbaan   Leiderdorp Nederland