BekendmakingBesluiten week 25 2019

Besluit aanwijzen van een plaats voor direct laden en lossen van goederen op de Ommedijk ter hoogte van perceelnummer 1 t/m 186 te Leiderdorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2019 besloten tot het aanwijzen van een plaats voor het direct laden en lossen van goederen op de Ommedijk ter hoogte van perceelnummer 1 t/m 186 te Leiderdorp.

Besluit instellen van 30 km/uur op de Holtlant te Leiderdorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni 2019 besloten tot het instellen van 30 km/uur op de Holtlant te Leiderdorp.

De stukken van beide besluiten zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 19 juni 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 19 juni tot en met 31 juli ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 31 juli 2019 de tijd.

Informatie