BekendmakingBestemmingsplan Driegatenbrug 2016 onherroepelijk

Op 27 december 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan Driegatenbrug 2016. Het beroep is ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is op 28 december 2017 geheel onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan is daarmee definitief het geldende bestemmingsplan. De voorheen geldende bestemmingsplannen binnen het plangebied zijn daarmee komen te vervallen.
Het plangebied ligt in het noordwesten van de gemeente Leiderdorp en wordt ingeklemd door de Boterhuispolder, de Oude Spoorbaan en De Zijl. Het plangebied beslaat overwegend de wijk Driegatenbrug.

Waar vind ik het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan Driegatenbrug 2016 (planID: NL.IMRO.0547.BP3gatenbrug-VG01) en de uitspraak van de Raad van State (planID: NL.IMRO.0547.BP3gatenbrug-GU01) zijn gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, bereikbaar op het telefoonnummer (071) 545 85 36 of d.van.der.pol@leiderdorp.nl.

 

Informatie