BekendmakingBouwplaats met keet en afvalcontainers

Aangevraagd (reguliere procedure)

Oranjewijk

Het inrichten van een bouwplaats met keet en afvalcontainers

Locatie: Hoofdstraat 19
Datum ontvangst: 26 augustus 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat 19  Leiderdorp Nederland