BekendmakingBrandveilig gebruik

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Binnenhof

Brandveilig gebruik (2014-0012-OG01)
Locatie: Van Alphenplein 6

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 mei 2014 ter inzage gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Informatie