BekendmakingBrandveilig gebruik schoolgebouw

Aangevraagde omgevingsvergunningĀ (reguliere procedure)

Voorhof

Brandveilig gebruik voor een peuteropvang en naschoolse opvang in een eigen ruimte binnen een schoolgebouw (2014-0153-OG01)

Locatie: Marjoleintuin 58
Datum ontvangst: 19-8-2014

Informatie