BekendmakingBrandveiliggebruik schoolgebouw

Ontwerp omgevingsvergunningen ter inzage (uitgebreide procedure)

Binnenhof

Het brandveilig gebruiken van een schoolgebouw
Locatie: Van Alphenplein 6
Ter inzage: 7 mei 2014 t/m 19 juni 2014
Zienswijze t/m: 19 juni 2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Alphenplein 6  Leiderdorp Nederland