BekendmakingBrandveiliggebruik schoolgebouw

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Buitenhof

Brandveilig gebruik dakuitbreiding van basisschool De Hobbit (2014-0035-OG02)
Locatie: Klerkenhof 5

De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van  26 juni ter inzage gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in 

Informatie