BekendmakingBuitenspeeldag Lindelaan 13 juni 2012

Verleende APV-vergunning

Kerkwijk

Voor het organiseren van de Nationale Buitenspeeldag / straatspeeldag in de Lindelaan / Meidoornstraat en het hiervoor tijdelijk afsluiten van de Lindelaan ter hoogte van huisnummer 2 t/m huisnummer 26 en een gedeelte van de Meidoornstraat te hoogte van huisnummer 2 t/m huisnummer op woensdag 13 juni 2012

Locatie                        :           Lindelaan / Meidoornstraat

Datum besluit             :           3 mei 2012

Bezwaar t/m               :           14 juni 2012

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Hoe kunt u bezwaar maken?

  • Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  • Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar.
  • Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lindelaan   Leiderdorp Nederland