BekendmakingBuitenspeeldag Nijenrode

Verleende APV vergunning 

Ouderzorg

Voor de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 11 juni 2014  en het hiervoor tijdelijk afsluiten van de straat (2014-0046-APV)

Locatie: Nijenrode 2 tot en met 24
Datum besluit: 22 mei 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 23 mei tot en met 4 juli 2014, tenzij anders vermeld.

 

 

Informatie