BekendmakingBuitenspeeldag Nijenrode

Aangevraagde APV vergunning

Ouderzorg

Organiseren nationale buitenspeeldag (2014_0046_OG01)
Locatie: Nijenrode
Datum ontvangst: 13 mei 2014

De  aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie