BekendmakingBuitenspeeldagen 12 juni

Verleend

Ouderzorg

Het organiseren van de Buitenspeeldag/straatspeeldag in de Nijenrode op woensdag 12 juni 2013 van 10.00 tot 22.30 uur

Locatie: Nijenrode 2 t/m 24
Datum besluit: 5 juni 2013

 Leyhof

Het organiseren van de Buitenspeeldag/straatspeeldag in de Leyhof op woensdag 12 juni 2013 van 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: Burchtplein
Datum besluit: 5 juni 2013

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 6 juni tot en met 18 juli 2013 tenzij anders vermeld. Zie ook onder Vergunningen algemeen

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Burchtplein   Leiderdorp Nederland en op Nijenrode 2-24  Leiderdorp Nederland