BekendmakingBuitenvoorstellingen Toverlei

Aangevraagde APV-vergunning

voor het organiseren van een aantal buitenvoorstellingen, achter De Sterrentuin, door Theater Toverlei gedurende 60 minuten, op 1, 2, 3(matinee), 7, 8, 14, 15 en 16 juni de avondvoorstellingen beginnen om 20.15 uur en de zondagmatinee (3 juni) start om 14.30 uur.

Uw (schriftelijke) zienswijze over deze vergunningen kunt u binnen 2 weken sturen naar gemeente Leiderdorp, t.a.v. gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 110  Leiderdorp Nederland