BekendmakingBurendag

Verleende APV vergunning

Buitenhof

Het organiseren van Burendag met een barbecue op 21 september 2013 vanaf 16.00 uur

Locatie: Molentocht ter hoogt van huisnrs. 1 t/m 19
Datum besluit: 5 september 2013

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 12 september tot en met 24 oktober 2013 tenzij anders vermeld

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Molentocht   Leiderdorp Nederland