BekendmakingCollecte CF- stichting

 Aangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp

Vergunning voor een huis-aan-huis collecte in de periode van 6 tot en met 12 juli 2014 voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Locatie: Heel Leiderdorp       
Datum aanvraag: 15 april 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

 

Informatie