BekendmakingCollecte Dierentehuizen

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Een collectevergunning door Stichting Dierentehuizen voor Leiden en Omstreken Stevenshage in de periode van 24 tot en met 30 mei 2015 (2014-0021-APV)

Locatie: Heel Leiderdorp
Datum besluit: 27 maart 2014
Bezwaar t/m: 9 mei 2014

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie