BekendmakingCollecte Pr Beatrix Spierfonds

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp

Collectevergunning voor het Prinses Beatrix Spier Fonds door studenten op 19 augustus 2014 (2014-0044-APV)

Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 25 juni 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 26 juni 2014 tot en met 7 augustus 2014, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

Informatie