BekendmakingCollectevergunning aanvraag

Aangevraagde APV vergunning

Leiderdorp

Collectevergunning ZOA

Locatie: heel Leiderdorp
Datum ontvangst: 14 november 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie