BekendmakingCollegebesluit Vuurwerkverbod

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat zij op 18 december heeft besloten om de gebieden waar een verbod geldt om consumentenvuurwerk af te steken uit te breiden.

Bij besluit van 6 november heeft het college al de gebieden aangewezen waar het ook al in de voorgaande jaren verboden was vuurwerk af te steken, zoals de Bloemerd, de Houtkamp, het Doeshavengebied en het gebied rondom de Buitenhofvijver, alsmede plaatsen als passages en portieken en dergelijken.

Op grond van het besluit van 18 december 2018 mag er ook geen vuurwerk worden afgestoken binnen een afstand van 250 meter van rieten daken, met uitzondering van het afsteken van zogenaamd laag consumentenvuurwerk, dat op een afstand van minimaal 30 meter alleen mag worden afgestoken indien dat vuurwerk niet verder dan 10 meter van de afsteekplaats ontbrandt.

Het verbod geldt tussen 31 december 2018 vanaf 18.00 uur en 1 januari 2019 02.00 uur. Buiten deze periode is het afsteken van vuurwerk overal verboden krachtens artikel 2.3.6 Vuurwerkbesluit.
De stukken zijn zes weken ter inzage gepubliceerd in de het Gemeenteblad.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot zes weken na de dag van deze bekendmaking (31 januari 2019).

Informatie