BekendmakingConcept cultuurnota 2012-2015 ter inzage

Het college van Leiderdorp heeft op 24 januari 2012 de concept cultuurnota Cultuur in Leiderdorp 2012 - 2015 vastgesteld. De termijn voor inspraak is vastgesteld op vier weken. U kunt tot en met 22 februari 2012 reageren. De concept cultuurnota ligt inzage op het gemeentehuis of u kunt de nota digitaal inzien (zie bijlage)

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland