BekendmakingConceptbesluit (ter inzage bij de balie) omgevingsvergunning week 40

Conceptbesluit (ter inzage bij de balie)

Bospoort
Melding brandveilig gebruik (Z/19/080060)
Locatie: Persant Snoepweg 2
Datum ter inzage: 24 september 2019

Informatie