BekendmakingCultuurnota vastgesteld

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft op 2 april 2012 de cultuurnota Cultuur in Leiderdorp 2012 – 2015 vastgesteld. De cultuurnota is te downloaden via www.leiderdorp.nl >over de gemeente>kunst en cultuur.

Informatie