BekendmakingCultuurstart 2013

Verleende APV vergunningen

Ouderzorg

Het organiseren van het Klootschietfestijn en een markt op 7 en 8 september 2013

Locatie: Park de Houtkamp/van Diepeningenlaan
Datum bezwaar t/m: 12 oktober 2013

Voor het organiseren van een kindervrijmarkt op 7 september 2013 van 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Trottoir aan de Laan van Berendrecht
Verleend: 4 september 2013

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 5 september tot en met 17 oktober 2013 tenzij anders vermeld.

 

Informatie