BekendmakingDag van het Park

Verleende APV vergunning

Ouderzorg

Het organiseren van de Dag van het Park op 24 mei 2014 van 11.00 tot 16.00 uur
Locatie: Park de Houtkamp (2014-0020-APV)
Datum besluit: 10 april 2014
Bezwaar t/m: 23 mei 2014

Informatie