BekendmakingDag van het Park 16 juni 2013

Aangevraagd

Ouderzorg

Voor het organiseren van de Dag van het Park op 16 juni 2013 in park De Houtkamp

Locatie: Park de Houtkamp
Datum ontvangst: 6 december 2012

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Zie ook onder Vergunningen algemeen.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Houtkamp   Leiderdorp Nederland