BekendmakingDag van het Park 2014

Aangevraagde APV
Ouderzorg

Organiseren van de Dag van het Park op 24 mei 2014 van 11.00 tot 16.00 uur
Locatie: Park de Houtkamp
Datum aanvraag: 28 februari 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze/reactie in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

 

Informatie