BekendmakingDag van het Park 2015

Aangevraagde APV vergunning

Ouderzorg

Het organiseren van de Dag van het Park Leiderdorp 2015 op 31 mei 2015

Locatie: Park de Houtkamp
Datum aanvraag: 24 november 2014

 

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie