BekendmakingDelegatiebesluit 2011 vastgesteld

In de raadsvergadering van 10 oktober heeft de gemeenteraad het delegatiebesluit 2011 vastgesteld. Met de vaststelling van dit delegatiebesluit 2011 is delegatiebesluit 2008 ingetrokken. In het delegatiebesluit staat opgenomen welke bevoegdheden de gemeenteraad neerlegt bij het college van burgemeester en wethouders. Het delegatiebesluit 2011 treedt de dag na publicatie in werking en ligt vier weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Op www.raadleiderdorp.nl vindt u meer informatie onder vergaderingen> raad 10 oktober 2011.

Informatie