BekendmakingDiverse activiteiten op Koninginnedag 2012

Verleende APV-vergunning

  •  voor het organiseren van een kermis op het Amaliaplein op de volgende data:

donderdag      26 april van 13:30 tot 23:00 uur

vrijdag             27 april van 13:30 tot 23:00 uur

zaterdag         28 april van 13:30 tot 23:00 uur

zondag            29 april van 13:30 tot 23:00 uur

maandag        30 april van 10:00 tot 23:30 uur;

  • voor het organiseren van een muzikale rondgang door de gemeente door drie drumfanfares op zaterdag 30 april;
  • het houden van een aubade en oplaten van ballonnen 9:30 tot 10:00 uur bij het gemeentehuis aan de zijde van de Simon Smitweg;
  • het organiseren van een prestatieloop op 30 april 2012;
  • voor het organiseren van een kindervrijmarkt in het oude dorp ( Hoofdstraat, Dr. van Rhijnstraat, Kerklaan, Eikenlaan, Kastanjelaan, van Leeuwenpark en de Lindelaan );
  • het afsteken van vuurwerk op het terrein van Schaats- en Skeelervereniging Leiderdorp gelegen aan de Boomgaardlaan 18 op 30 april om 22:00 uur;

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 12 april 2012 tot en met 24 mei 2012.

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden  binnen 6 weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat: de naam en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend.

Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

 

 

Informatie