BekendmakingDiverse meldingen

Melding geluid

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Locatie: Zijlstroom 137
Datum:  zaterdag 13 juni 2015 van 21.00 tot 01.00 uur

 

Verwijderen asbest

Binnenhof

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een bestaande woning door een hiervoor conform SC-530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (2014-0189-MG01)

Locatie: Heinsiuslaan 1
Datum aanvraag: 3 november 2014

 

Elizabethhof

Het in containment verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit een bestaand kantorencomplex voor de transformatie naar woningen door een hiervoor conform SC-530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (2014-0190-MG01)

Locatie: Elizabethhof 1
Datum aanvraag: 4 november 2014

 

 

Informatie