BekendmakingDiverse meldingen

Baanderij

Rommelmarkt L'ei-hallen markt op 18 maart 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur

Locatie                                 : Draadbaan 41
Datum melding                     : 3 januari 2018

 

Oranjewijk

Jubileum Kinderdagverblijf De Dartel op 3 maart 2018 van 15.00 uur tot 22.00 uur

Locatie                                 : Hoofdstraat 84
Datum melding                     : 9 februari 2018

 

Voorhof

Het saneren en afvoeren van asbesthoudende toepassingen Boekweitkamp 1-7 (2018-0033-MG01)

Locatie                           : Boekweitkamp 1
Datum ontvangst           : 8 februari 2018

 

Geluid

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 31 maart 2018 van 20.00 uur tot 01.00 uur

Locatie                                 : Koningstraat 1
Datum melding                     : 7 februari 2018

 

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 31 maart 2018 van 20.00 tot 01.00 uur.

Locatie                                 : Café de Koning, Koningsstraat 1-5
Datum ontvangst                  : 7 februari 2018

 

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 4 maart 2018 van 15.00 tot 22.30 uur.

Locatie                                 : Café 't Dobbertje, Zijldijk 32
Datum ontvangst                  : 7 februari 2018

 

Doeskwartier

Het asbestverwijdering Tuinstraat 8 (2018-0025-MG01)

Locatie                               : Tuinstraat 8
Datum ontvangst            : 7 februari 2018

 

Driegatenbrug

Melding brandveilig gebruik Brasserie Meelfabriek Zijlstroom (2018-0028-MG01)

Locatie                               : Zijldijk 28
Datum ontvangst            : 7 februari 2018

 

Ouderzorg

Melding brandveilig gebruik Restaurant Brasserie Park (2018-0027-MG01)

Locatie                               : Van Diepeningenlaan 2
Datum ontvangst               : 7 februari 2018

 

Achthoven

Het betreft slopen en verwijderen verhardingen op het oude Vliko Terrein, graven watergang en aanleg NVO's (2018-0031-MG01)

Locatie                             : Achthovenerweg 17B
Datum ontvangst              : 8 februari 2018

Informatie