BekendmakingDoorbreken muur Poortershof 13

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning:

Buitenhof

doorbreken muur tussen keuken en kamer

Locatie                        :           Poortershof 13

Datum ontvangst        :           3 februari 2012

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende vergunningen loopt van 9 februari 2012 tot en met 22 maart 2012. De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Poortershof 13  Leiderdorp Nederland