BekendmakingDriehoeksborden plaatsen

Aangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp

Het plaatsen van driehoeksborden voor een opendag van Hoge School Leiden in de periode van 8 t/m 21 mei 2014 (2014-0029-APV)

Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 27 maart 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie