BekendmakingExploiteren seksinrichting Club Joy

Aangevraagde APV-vergunning

voor het exploiteren van de seksinrichting Club Joy gevestigd aan de Bedrijvenweg 10f te Leiderdorp. Uw (schriftelijke) zienswijze over deze vergunningen kunt u binnen 2 weken sturen naar Gemeente Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bedrijvenweg 10f  Leiderdorp Nederland