BekendmakingGebruik gebouw scouting ElCid week

Aangevraagde APV vergunning

Kalkhaven

Een ontheffing voor het gebruik van het gebouw van de scouting voor de introductieweken van aankomende studenten in de periode augustus en september

Locatie: Boomgaardlaan 24
Datum aanvraag: 2 juli 2014

Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in

Informatie