BekendmakingGebruik plein Statendaalder

Verleende APV vergunning

Winkelhof

Gebruik plein Statendaalder voor aan en afvoer bouwmaterialen/grond op 8 t/m 10 september 2014

Locatie: Plein Statendaalder t.h.v. ingang Winkelhof, zijde Engelendaal
Datum besluit: 2 september 2014
Bezwaar t/m: 15 oktober 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 10 september tot en met 22 oktober 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

Informatie