BekendmakingGehandicaptenparkeerplaatsen 13 maart 2019

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Hoofdstraat 123

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2019 besloten tot het opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Hoofdstraat ter hoogte van huisnummer 123 te Leiderdorp.
De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 13 maart 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 13 maart tot en met 24 april 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 24 april 2019 de tijd.


Klaprooskamp 7

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart 2019 besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de Klaprooskamp ter hoogte van de toegang tot huisnummer 7 te Leiderdorp.
De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 13 maart 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 13 maart tot en met 24 april 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 24 april 2019 de tijd.

Informatie