BekendmakingGehandicaptenparkeerplaatsen week 13 (2021)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 maart 2021 besloten tot de intrekking van de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Klimopzoom ter hoogte van perceelnummer 6 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 25 maart 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scroll iets naar onderen en klik op 'Officiële bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria'
kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)'
kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 25 maart 2021 tot en met 6 mei 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 6 mei 2021 de tijd.

Informatie