BekendmakingGehandicaptenparkeerplaatsen week 16 2019


Zomerkade
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2019 besloten tot het opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Zomerkade bij appartementencomplex met huisnummers 1 t/m 70 te Leiderdorp.

Wederikkreek
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 april 2019 besloten tot het opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Wederikkreek t.h.v. huisnummer 7 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 17 april 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 17 april tot en met 29 mei ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 29 mei 2019 de tijd.

Informatie