BekendmakingGehandicaptenparkeerplaatsen week 1 (2021)

Gehandicaptenparkeerplaatsen Wilddreef en Laan van Berendrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 december 2020 besloten tot het verplaatsen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Wilddreef ter hoogte van perceelnummer 2 t/m 104 naar perceelnummer 1g t/m 102 naast garage nummer h3 te Leiderdorp.

Het college heeft eveneens op 21 december 2020 besloten tot de intrekking van het verkeersbesluit t.b.v. de opheffing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Laan van Berendrecht ter hoogte van de toegang tot perceelnummer 208 t/m 260.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 30 december 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scroll iets naar onderen en klik op 'Officiële bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 30 december 2020 tot en met 10 februari 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 10 februari 2021 de tijd.

Informatie